Nancy_Francjia_500km 8 dni przed Tourdefrance w Nancyi