Wroclaw_zapory_po wielu wielu latach jako dziecko znowu tam